Þróunarsjóður innflytjendamála var stofnaður í mars 2007 og er hann starfræktur í félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Háskólasetur Vestfjarða hefur frá stofnun annast umsýslu sjóðsins samkvæmt samningi við ráðuneytið. Innflytjendaráð fer með stjórn sjóðsins og gerir ráðið tillögur til félags- og vinnumarkaðsráðherra um styrki hverju sinni.

Sjóðnum er ætlað að efla rannsóknir og þróunarverkefni á sviði málefna innflytjenda með það að markmiði að auðvelda innflytjendum að aðlagast íslensku samfélagi og gera samfélaginu betur kleift að koma til móts við þá.

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og eru styrkir almennt veittir félögum, samtökum og opinberum aðilum, ekki síst grasrótar- og hagsmunafélögum innflytjenda. Einstaklingum eru að jafnaði einungis veittir styrkir til rannsókna. Til ráðstöfunar 2020-2021 eru u.þ.b. 25 milljónir króna og að auki er viðbótarframlag uppá tæpar 17 milljónir til NEET verkefna vegna Covid-19. NEET er skammstöfun fyrir Not in Education Employment or Training og þau verkefni snúa sérstaklega að ungmennum af erlendum uppruna á aldrinum 16-19 ára sem eru hvorki í vinnu né námi. Styrkir geta að hámarki verið 75% heildarkostnaðar verkefnis. Unnt er að sækja um á íslensku og ensku.

Reglur sjóðsins og fleira er að finna á heimasíðu félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins. 

Ester Sturludóttir hefur yfirumsjón með umsýslu sjóðsins hjá Háskólasetri, ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir þá vinsamlegast hafðu samband.

Verkefni sem hlotið hafa styrk úr sjóðnum:

Úthlutanir úr Þróunarsjóði innflytjendamála 2021

Úthlutanir úr Þróunarsjóði innflytjendamála 2020

Úthlutanir úr Þróunarsjóði innflytjendamála 2018-19

Úthlutanir úr Þróunarsjóði innflytjendamála 2017-18

Verkefni sem er lokið:

Samantektir verkefna sem er lokið, 2020-21

Samantektir verkefna sem er lokið, 2019-20

Samantektir verkefna sem er lokið, 2018-19

Samantektir verkefna sem er lokið, 2017-18

Samantektir verkefna sem er lokið, 2016-17

Samantektir verkefna sem er lokið, 2015-16

Samantektir verkefna sem er lokið, 2014

Samantektir verkefna sem er lokið, 2013

Samantektir verkefna sem er lokið, 2012

Samantektir verkefna sem er lokið, 2011

Samantektir verkefna sem er lokið, 2010

Samantektir verkefna sem er lokið, 2009

Samantektir verkefna sem er lokið, 2008

Samantektir verkefna sem er lokið, 2007