Haf- og strandsvæðastjórnun

Haf- og strandsvæðastjórnun er alþjóðlegt, þverfræðilegt meistaranám á sviði auðlindastjórnunar. Námið byggir einkum á inntaki og aðferðum vistfræði, haffræði og hagfræði.

Að námi loknu þekkja nemendur hinar margvíslegu og verðmætu auðlindir hafs og stranda, skilja eðli þeirra og mikilvægi og hafa tamið sér aðferðir og færni til að stýra sjálfbærri nýtingu auðlindanna. 

Námið í hnotskurn

Námið er 120 ECTS eininga nám á meistarastigi, þar af eru 75 ECTS í formi námskeiða og 45 ECTS í formi lokaritgerðar. Öll námskeið eru kennd í lotum frá ágúst til júní árið eftir. Loturnar eru frá 1 ECTS upp að 8 ECTS og taka eina til þrjár vikur í senn. Vinnuálag fyrir hverja ECTS einingu nemur að jafnaði um 25-30 klukkustundum. Kennslu- og samskiptatungumál námsins er enska. Kennslan fer fram á Ísafirði.

Lýsing

Fyrra árið samanstendur af skyldu- og valnámskeiðum samkvæmt kennsluáætlun. Eftir að námskeiðum lýkur, um mánaðamótin júní/júlí, tekur 45 ECTS meistaraverkefni við. Nemendur hafa frjálst val um efni lokaverkefnis og jafnframt hvort þeir eru staðsettir á Vestfjörðum á meðan á vinnslu lokaverkefnis stendur. Lokaritgerð er skilað til prófdæmingar í upphafi vorannar næsta árs.

Námið spannar vítt svið sjávartengdrar umhverfis- og auðlindastjórnunar, en nemendur geta sérhæft sig innan þess með valnámskeiðum og með efnisvali fyrir lokaritgerð. Námsmönnum stendur til boða að taka valnámskeið hjá öðrum háskólum, ef meistaranámsnefndin samþykkir.

Námið er í boði Háskólaseturs Vestfjarða á Ísafirði í samstarfi við Háskólann á Akureyri en þaðan útskrifast nemendur formlega með MRM gráðu. Háskólasetur Vestfjarða skipuleggur og stýrir hins vegar námsleiðinni að fullu og öll kennsla fer fram í Háskólasetri, á Ísafirði.

Fagstjóri

Dr. Brack Hale er fagstjóri meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur Vestfjarða. Hann er með doktorspróf í landnýtingu frá Wisconsin-Madison háskólanum í Bandaríkjunum, M.E.M. gráðu í vatnsnýtingu frá Duke háskóla og bakkalárgráðu í samanburðarlandfræði frá sama skóla. Hann var áður prófessor í líf- og umhverfisfræði og deildarstjóri raun- og heilsuvísinda við Franklin háskólann í Sviss.

Brack Hale hefur víðtæka reynslu í akademískri stjórnsýslu, námsskrárvinnslu, kennslu og gæðastjórnun, ásamt verkefnastjórnun. Hann hefur átt í margvíslegu samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða frá árinu 2010, dvaldi hér í rannsóknarleyfi árið 2017 og hefur komið reglulega með nemendahópa frá Sviss í vettvangsnám á Vestfjörðum.

Fagstjóri meistaranáms í haf- og strandsvæðastjórnun hefur eftirfarandi hlutverk:

   • Fagleg umsjón með meistaranáminu, utanumhald og samræming námsskrár
   • Tengiliður milli meistaranámsnefndar, starfsfólks Háskólaseturs og nemenda í haf- og strandsvæðastjórnun
   • Leggur til ráðningu nýrra kennara, leiðbeinenda og prófdómara við meistaranámsnefnd
   • Greiðir fyrir samstarfi, hlúir að tengslaneti vegna námsins og heldur utan um kennarahópinn
   • Svarar eða kemur áfram öllum spurningum er varða faglega þætti meistaranámsins
   • Hefur yfirlit yfir námsframgang nemenda, bæði í námskeiðum og þegar kemur að vinnu við lokaritgerðir
   • Hefur umsjón með námsmatsferli lokaritgerða, þar með talið kynningum (fyrirlestrum) og vörnum
  Meistararitgerð

Nemendur vinna sjálfstæða rannsókn og skulu skrifa 45 ECTS lokaverkefni á síðara ári meistarnáms, hvort sem er á ensku eða íslensku.

Viðfangsefni

Rannsóknarefni lokaritgerðar skal ákveðið í samráði við fagstjóra, sem aðstoða einnig við val á leiðbeinendum. Nemendur þurfa ekki að hafa fullmótaða rannsóknarspurningu þegar þeir hefja vinnu við lokaritgerðina, flest kjarnanámskeiðin eru kennd á haustönn og er hún því besti tíminn til að fá innblástur fyrir lokaverkefnið. Nemendur hafa aðgang að kennurum, bæði í kennslustundum og viðtalstímum, til að ræða möguleg viðfangsefni.

Rannsóknarspurningar

Þróun rannsóknarspurninga hefst formlega í upphafi vorannar með málstofu í drögum að rannsóknaráætlun, sem er skyldunámskeið. Það er tveggja eininga málstofa sem varir alla önnina og læra nemendur þar um rannsóknarvinnu og fræðileg skrif. Í námskeiðinu Hagnýt aðferðafræði, sem er einnig skyldunámskeið, kynnast nemendur mismunandi rannsóknaraðferðum, hvaða aðferð hentar þeirra rannsókn og fræðistörfum í framtíðinni.

Val á leiðbeinanda

Nemendur Háskólaseturs Vestfjarða hafa talsvert frelsi við val á viðfangsefni og leiðbeinendum fyrir lokaverkefnin sín. Leiðbeinandinn getur verið kennari við námsleiðina en einnig fræðimaður við aðra samstarfsháskóla eða rannsóknarstofnanir hérlendis jafnt sem erlendis, en slíkt er þó háð samþykki meistaranámsnefndar.

Lokaverkefnisskrif - Ísafjörður, London, New York!

Nemendur hafa frelsi til að velja viðfangsefni hvar sem er í heiminum. Sífellt fleiri annars árs nemar, allt að helmingur, kjósa að dvelja á Vestfjörðum við skrifin og þau sem vilja vinna rannsóknarverkefni tengt landshlutanum geta fengið aðstoð hjá Háskólasetri við að tengjast stofnunum og fyrirtækjum á svæðinu.

  Forkröfur

Skilyrði fyrir inntöku í nám í haf- og strandsvæðastjórnun eru:

 • að umsækjandi hafi lokið grunnháskólagráðu með fyrstu einkunn og gildir einu hvort um er að ræða BA, BSc eða BEd.
 • að umsækjendur búi yfir fullnægjandi kunnáttu og færni í ensku, sem er kennslu- og samskiptamál námsins. Sama á við um nemendur frá háskólum þar sem öll kennsla fer fram á ensku. Aðrir umsækjendur skulu sýna fram á nægjanlega enskukunnáttu með viðurkenndum prófum, t.d. TOEFL eða öðrum sambærilegum.

Lífið á Ísafirði

Ísafjörður er höfuðstaður Vestfjarða og þar býr yfir helmingur allra íbúa svæðisins, sem allt í allt telja um 7.000. Bæjarstæðið er í stórbrotnu landslagi og stutt er að fara til að sjá ósnortnar náttúruperlur á borð við Hornstrandir og Jökulfirði. Góðar samgöngur eru milli Ísafjarðar og suðvesturhornsins, 5-6 tíma akstur er til höfuðborgarinnar á bundnu slitlagi og einungis tekur um 40 mínútur að fljúga þangað í innanlandsflugi, en að jafnaði eru tvö flug til og frá Ísafirði á dag.

Nánar um lífið á Ísafirði