Fagstjóri meistaranáms: Sjávarbyggðafræði

Háskólasetur Vestfjarða leitar að kraftmiklum einstaklingi í krefjandi starf fagstjóra nýrrar námsleiðar í sjávarbyggðafræði (Coastal Communities and Regional Development). Námsleiðin er sambærlileg alþjóðlegri, þverfaglegri námsleið á meistarastigi í haf- og strandsvæðastjórnun (Coastal and Marine Management), sem nú þegar er kennd við Háskólasetrið, með um 40-50 virkum meistaranemum ár hvert. Báðar námsleiðirnar eru í samstarfi við Háskólann á Akureyri.

Fagstjóri vinnur í litlu en framsæknu háskóla- og rannsóknarumhverfi á Ísafirði og hefur rík tækifæri til að sýna frumkvæði með það að markmiði að skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir alþjóðlegan nemendahóp. Fagstjóri skipuleggur kennslu, viðheldur tengslum við samstarfsaðila námsins og forleiðbeinir nemendum í meistaraprófsritgerðum. Starfið krefst mikillar skipulagshæfni, faglegra vinnubragða og vilja til að veita frábæra þjónustu. Starfið krefst sérlega mikillar samstarfshæfni enda eiga námsleiðirnar tvær að ganga í takt. Fagstjórinn þarf að fylgjast vel með lokaritgerðarvinnu nemenda í náinni samvinnu við leiðbeinendur og þarf til þess að hafa góða faglega yfirsýn sem og þekkingu á helstu rannsóknaraðferðum í mannvistarlandfræði, félagsvísindum og/eða hagfræði. Æskilegt er að fagstjóri hafi reynslu af að leiðbeina nemendum á meistarastigi. Til greina kemur að fagstjórinn taki að sér einhverja kennslu.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Þverfræðileg menntun og/eða rannsóknarreynsla á viðeigandi sviði
  • Meistarapróf eða doktorspróf
  • Þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
  • Skipulagshæfni
  • Frumkvæði og sveigjanleiki í starfi
  • Reynsla af rannsóknarvinnu og leiðbeiningu lokaritgerða æskileg
  • Góð enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í íslensku æskileg

 Við mat á umsóknum er tekið mið af því hversu vel viðkomandi uppfyllir þarfir Háskólaseturs með hliðsjón af því að námsleiðirnar tvær þróist á svipaðan hátt. Háskólasetrið áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nýr fagstjóri þarf að geta hafið störf í síðasta lagi á haustmisseri 2019. Upplýsingar veitir Peter Weiss, forstöðumaður, í síma 450 3045 eða weiss@uw.is

Umsóknir með ritaskrá, skrá yfir kennslureynslu og önnur akademisk störf, ef við á, sendist í tölvupósti á weiss@uw.is. Umsóknarfrestur er til og með 28.02.2019

Á döfinni

Ísafjörður. Ljósmynd: Ágúst Atalson.
Ísafjörður. Ljósmynd: Ágúst Atalson.