miðvikudagur 26. nóvember 2008

Ferðastyrkir Stofnunar Fræðasetra Háskóla Íslands

Ferðastyrkir Stofnunar fræðasetra Háskóla Íslands

Styrkir vegna ferða á vormisseri 2009

 

Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands býður styrki vegna verkefna sem tengjast rannsókna- og fræðasetrum Háskólans á landsbyggðinni. Styrkjunum er ætlað að koma til móts við ferða- og uppihaldskostnað nemenda. Skilyrði er að ferðin tengist viðfangsefnum þess seturs sem ætlunin er að heimsækja.

 

Veittir verða tvenns konar styrkir:

a) Einstaklingsstyrkir, allt að 50.000 kr., fyrir meistara- og doktorsnema. Ferðin skal vera samþykkt af leiðbeinanda og styrkþegi skal að ferðinni lokinni skila greinagerð til stjórnar Stofnunar fræðasetra Háskóla Íslands.

b) Hópastyrkir vegna vettvangsferða nemenda í grunn- eða framhaldsnámi. Styrkur allt að 200.000 kr, háð fjölda nema, áfangastað, tímalengd og eðli ferðar. Háskólakennarar geta sótt um styrkina

 

Styrkveiting er háð samþykki forstöðumanns viðkomandi fræðaseturs.

 

Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands starfrækir Rannsókna- og fræðasetur í Stykkishólmi, Bolungarvík, Húsavík, Egilsstöðum, Höfn, Vestmannaeyjum, Hveragerði og Sandgerði. Setrunum er m.a. ætlað að skapa aðstöðu til rannsókna á landsbyggðinni, auka möguleika til menntunar í hinum dreifðari byggðum og styrkja tengsl Háskóla Íslands við atvinnu og þjóðlíf. Sjá
www.fraedasetur.hi.is

 

Stjórn Stofnunar fræðasetra H.Í. fjallar um umsóknir um ferðastyrkina tvisvar á ári.

 

Umsóknir skulu hafa borist Stofnun fræðasetra Háskóla Íslands, Tæknigarði, Dunhaga 5, 107 Reykjavík, fyrir kl. 16 mánudaginn 15. desember.

 

Nánari upplýsingar veitir Birna Gunnarsdóttir, s. 525-4707 / birnag@hi.is.