Umsókn

Dæmi um sjávartengda nýsköpun á Vestfjörðum er saltvinnsla Saltverks við Reykjanes í Ísafjarðardjúpi.
Dæmi um sjávartengda nýsköpun á Vestfjörðum er saltvinnsla Saltverks við Reykjanes í Ísafjarðardjúpi.

Námsleiðin er í endurskipulagningu og því er ekki tekið við umsóknum í hana sem stendur.

Skilyrði fyrir inntöku í nám í Sjávartengdri nýsköpun er að umsækjandi hafi lokið grunnháskólagráðu og gildir einu hvort um er að ræða BA, BSc eða BEd. Meistaranámsnefnd setur nánari reglur um inntöku og hámarksfjölda nemenda. Nemendur fylla út umsóknareyðublað en auk þess skrifar hver og einn nemandi kynningarbréf þar sem viðkomandi segir frá sjálfum sér, ástæðum þess að hann óskar eftir að sækja þetta tiltekna nám og hvaða væntingar hann hefur til námsins. Með umsókninni þurfa nemendur jafnframt að láta fylgja kynningu á nýsköpunarverkefni sem þeir hyggjast vinna að samhliða náminu. Eðlilegt er að verkefnið og útfærsla þess taki breytingum í námsferlinu.

Námsáætlun er einstaklingsmiðuð. Gert er ráð fyrir að nemendur búi yfir góðri kunnáttu jafnt í íslensku sem ensku til að geta nýtt það úrval námskeiða sem er í boði.

Námsleiðin er í endurskipulagningu og því er ekki tekið við umsóknum í hana sem stendur.

Frekari upplýsingar má nálgast með því að senda póst á netfangið info@uw.is.

Árlegt skráningargjald í nám í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur Vestfjarða er kr. 150.000 fyrir íslenska nemendur og aðra sem koma frá EES-löndum en fyrir þá sem koma frá löndum utan EES svæðisins er skráningargjald kr. 300.000.

Innheimta

Skráningargjald eru innheimt fyrir hvert skólaár sérstaklega. Það miðast við staðgreiðslu og skal vera að fullu greitt þann 30.júlí (gjalddagi) ár hvert fyrir næsta skólaár.

Réttur til náms

Nemandi sem ekki greiðir skráningargjald á réttum tíma getur vænst þess að hafa fyrirgert rétti sínum til að hefja nám eða stunda áframhaldandi nám við skólann. Nemandi telst ekki skráður í nám fyrr en hann hefur greitt skráningargjald.

Endurgreiðsla

Skráningargjald er óendurkræft. Við sérstakar kringumstæður getur nemandi þó sótt um endurgreiðslu skólagjalda, en það á aðeins við í algerum undantekningartilvikum svo sem vegna alvarlegra veikinda. Hvert mál er metið sérstaklega. Sæki nemandi um endurgreiðslu þarf hann að leggja inn skriflegt erindi til kennslustjóra þess efnis þar sem ástæður beiðnarinnar eru útskýrðar og viðeigandi vottorðum og gögnum skilað inn. Ef endurgreiðsla er samþykkt fær nemandi þó aldrei endurgreitt meira en sem nemur helmingi skráningargjalds.

Vinsamlegast athugið að umsóknin verður ekki tekin fyrir fyrr en öll gögn hafa borist. Inntaka nemenda er háð samþykki meistaranámsnefndar.

  1. Námsferill og staðfest afrit prófskírteina
  2. Ferilskrá og ritaskrá
  3. Bréf frá tveimur meðmælendum

Frekari upplýsingar um umsóknir veitir kennslustjóri Háskólaseturs í síma 450-3043 eða í gegnum netfangið info@uw.is