Skráningargjald

Árlegt skráningargjald í nám í Sjávarbyggðafræði við Háskólasetur Vestfjarða er kr. 150.000 fyrir íslenska nemendur og aðra sem koma frá EES-löndum en fyrir þá sem koma frá löndum utan EES svæðisins er skráningargjald kr. 300.000.

Innheimta

Skráningargjald er innheimt fyrir hvert skólaár sérstaklega. Það miðast við staðgreiðslu og skal vera að fullu greitt þann 30.júní (gjalddagi) ár hvert fyrir næsta skólaár.

Pay by credit card

Séstök kjör fyrir nemendur sem taka námið meðfram vinnu

Sérstök kjör eru í boði fyrir nemendur sem hyggjast taka námið á lengri tíma t.d. meðfram vinnu. Miðað við fullan námshraða þurfa íslenskir ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum innan EES að greiða kr. 150.000 í skráningargjöld fyrir hvort skólaár eða samtals kr. 300.000 yfir tveggja ára tímabil. Allir nemendur greiða 150.000 kr. á ári í skráningargjald fyrstu tvö skólaárin óháð námshraða. Nemendur sem skipuleggja nám sitt yfir lengri tíma í samráði við kennslustjóra, eða yfir allt að fjögur ár, greiða aldrei meira en samtals kr. 300.000 yfir þetta fjögra ára tímabil.

Athugið að þessi kjör eru háð því að nemandinn skipuleggi nám sitt sem hlutanám í upphafi náms í samráði við kennslustjóra. Nánari upplýsingar veitir kennslustjóri astrid@uw.is.

Réttur til náms

Nemandi sem ekki greiðir skráningargjald á réttum tíma getur vænst þess að hafa fyrirgert rétti sínum til að hefja nám eða stunda áframhaldandi nám við skólann. Nemandi telst ekki skráður í nám fyrr en hann hefur greitt skráningargjald.

Endurgreiðsla

Skráningargjald er óendurkræft. Við sérstakar kringumstæður getur nemandi þó sótt um endurgreiðslu skólagjalda, en það á aðeins við í algerum undantekningartilvikum svo sem vegna alvarlegra veikinda. Hvert mál er metið sérstaklega. Sæki nemandi um endurgreiðslu þarf hann að leggja inn skriflegt erindi til kennslustjóra þess efnis þar sem ástæður beiðninnar eru útskýrðar og viðeigandi vottorðum og gögnum skilað inn. Ef endurgreiðsla er samþykkt fær nemandi þó aldrei endurgreitt meira en sem nemur helmingi skráningargjalds.