Immigration and Integration in Rural Areas 2007

Málefni innflytjenda hafa verið í deiglunni upp á síðkastið og margar spurningar vaknað um stöðu þeirra og hvert sé hlutverk stjórnvalda. Ákveðinn ótti hefur einkennt umræðuna m.a. hvort íslenskt samfélag geti tekið við þeim fjölda innflytjenda sem hafa flust til Íslands síðastliðið ár eftir frekari opnun Evrópu.

Hafa innflytjendur eitthvað fram að færa til samfélagsins eða eiga þeir að samlagast þjóðfélaginu? Á sama tíma og landsbyggðin er að glíma við fólksfækkun hafa innflytjendur flust á landsbyggðina og að einhverju leyti stemmt stigum við þessari þróun. En hver eru áhrifin? Eru innflytjendur hvalreki eða ógn fyrir samfélög á landsbyggðinni? Breski sendiherrann Alp Mehmet og Sjávarútvegsráðherra Einar K. Guðfinnsson ætla að hafa skoðun á þessu.

Á ráðstefnunni munu helstu fræðimenn í málefnum innflytjenda og byggðarþróun flytja erindi þar sem ýmsum flötum á þessu máli er velt upp.


Meðal fyrirlesara er Philomena de Lima, en hún mun greina frá stöðu farandverkafólks í dreifbýli á Bretlandi. De Lima mun einnig fjalla um orðræðuna sem á sér stað í Bretlandi um þessar mundir. De Lima segir neikvæða orðræðu um innflytjendur oft vatnstengda saman ber flooded og swamp í ensku. Á Íslandi tengist orðræðan einnig vatni s.s. þegar talað eru um „mikið flæði" af innflytjendum og „stríðan straum" af erlendu vinnuafli.


David Bruce mun kynna verkefni í Kanada þar sem markvisst var unnið að því að laða innflytjendur til þeirra sveitarfélaga þar sem fólksfækkun var mikil. Hvað var gert og skilaði það árangri fyrir byggðarlagið? Geta sveitarfélög hérlendis nýtt sér reynslu Kanadamanna?


Norska fræðakonan Marit Anne Aure segir frá rannsókn sinni á aðstæðum farandverkafólks í norður Noregi á bakgrunni þess og stöðu, af hverju einstaklingur gerist farandverkamaður og hvaða áhrif það hefur á líf hans.


Nátengdur umfjöllunarefni Marit Anne Aure er fyrirlestur Unnar Dísar Skaptadóttur og Önnu Wojtynsku sem fjallar um innflytjendur á Vestfjörðum, „Vestfirðir, heimili eða verbúð?" Þær spyrja hvernig reynslan við að flytja til nýs staðar hefur áhrif á sjálfsmynd einstaklings og hvaða hópi hann tilheyrir.

Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra mun setja Íbúaþing sem verður haldið í tengslum við ráðstefnuna þar sem tekið verður á stjórnmálaumræðunni.


Ráðstefnan er samstarfsverkefni Fjölmenningarseturs og Háskólaseturs Vestfjarða. Ráðstefnan hlaut styrk frá Evrópusambandinu í tengslum við vitundavakningu í samfélögum.


Ráðstefnan er öllum opin og ekkert þáttökugjald. Gestir þurfa sjálfir að hugsa fyrir ferðum, fæði og gistingu.