Umsóknir

Skilyrði fyrir inntöku í nám í haf- og strandsvæðastjórnun er að umsækjandi hafi lokið grunnháskólagráðu og gildir einu hvort um er að ræða BA, BSc eða BEd. Umsækjendur fylla út umsóknareyðublað og skila því inn ásamt ferilskrá og öðrum gögnum.

Bakgrunnur umsækjenda í námi og starfi getur verið fjölbreytilegur enda er námið þverfræðilegt og byggir á mörgum fræðigreinum, einkum hagfræði, vistfræði, félagsvísindum og stjórnun.

Enska er samskipta- og kennslumál námsins. Gert er ráð fyrir að umsækjendur frá Íslandi, Norðurlöndunum og enskumælandi löndum búi yfir fullnægjandi kunnáttu og færni í tungumálinu. Sama á við um nemendur frá háskólum þar sem öll kennsla fer fram á ensku. Aðrir umsækjendur skulu sýna fram á nægjanlega enskukunnáttu með viðurkenndum prófum, t.d. TOEFL eða öðrum sambærilegum.

Hér má nálgast rafrænt umsóknareyðublað.

Umsóknarfrestur fyrir ríkisborgara utan EES-svæðisins er 15. febrúar. Fyrri umsóknarfrestur fyrir íslenska ríkisborgara og ríkisborgara frá EU/EES-svæðinu er 15. apríl, en síðari umsóknarfrestur er 5. júní. Umsóknir sem berast fyrir fyrri frestinn hafa forgang.

Frekari fyrirspurnir um meistaranámið í haf- og strandsvæðastjórnun má senda á netfangið cmm@uw.is.

Hér má nálgast rafrænt umsóknareyðublað.

Árlegt skráningargjald í nám í haf- og strandsvæðastjórnun við Háskólasetur Vestfjarða er kr. 150.000 fyrir íslenska nemendur og aðra sem koma frá EES-löndum en fyrir þá sem koma frá löndum utan EES svæðisins er skráningargjald kr. 300.000.

Innheimta

Skráningargjald eru innheimt fyrir hvert skólaár sérstaklega. Það miðast við staðgreiðslu og skal vera að fullu greitt þann 30.júní (gjalddagi) ár hvert fyrir næsta skólaár.

Pay by credit card

Réttur til náms

Nemandi sem ekki greiðir skráningargjald á réttum tíma getur vænst þess að hafa fyrirgert rétti sínum til að hefja nám eða stunda áframhaldandi nám við skólann. Nemandi telst ekki skráður í nám fyrr en hann hefur greitt skráningargjald.

Endurgreiðsla

Skráningargjald er óendurkræft. Við sérstakar kringumstæður getur nemandi þó sótt um endurgreiðslu skólagjalda, en það á aðeins við í algerum undantekningartilvikum svo sem vegna alvarlegra veikinda. Hvert mál er metið sérstaklega. Sæki nemandi um endurgreiðslu þarf hann að leggja inn skriflegt erindi til kennslustjóra þess efnis þar sem ástæður beiðnarinnar eru útskýrðar og viðeigandi vottorðum og gögnum skilað inn. Ef endurgreiðsla er samþykkt fær nemandi þó aldrei endurgreitt meira en sem nemur helmingi skráningargjalds.

Vinsamlegast athugið að umsóknin verður ekki tekin fyrir fyrr en öll gögn hafa borist.

  1. Námsferill og staðfest afrit prófskírteina - gögnin skulu berast beint frá nemendaskrá í bréfpósti eða tölvupósti á applications@uw.is 
  2. Ferilskrá og ritaskrá
  3. Bréf frá tveimur meðmælendum
  4. Staðfesting á tungumálakunnáttu (TOEFL eða sambærileg próf)

Frekari fyrirspurnir um meistaranámið í haf- og strandsvæðastjórnun má senda á netfangið cmm@uw.is.

Hér má nálgast rafrænt umsóknareyðublað.