Skipulag námsins

Námið er 120 ECTS nám á meistarastigi, þar af eru 75 ECTS í formi námskeiða og 45 ECTS í formi lokaritgerðar. Öll námskeið eru kennd í lotum. Námið hefst á haustmisseri og samanstendur fyrsta árið af kjarnaáföngum  og valáföngum samanber kennsluáætlun.

Kennsluáætlun 2022-2023

Til að hægt sé að ljúka 75 ECTS á einu skólaári er kennt í lotum frá sumarlokum fram á mitt næsta sumar. Lotur eru frá 1 ECTS upp að 6 ECTS og taka hálfa til þrjár vikur í senn. Vakin er sérstök athygli á því að vinnuálag fyrir hverja ECTS einingu nemur að jafnaði um 25-30 klukkustundum. Að jafnaði taka nemendur 2 ECTS einingar á viku sem jafngildir að lágmarki 50 klukkustunda vinnuálagi.

Eftir að námskeiðum lýkur, um mánaðamótin júni/júli, tekur 45 ECTS meistaraverkefnið við, en miðað við ofangreint vinnuálag samsvara 45 ECTS um 1,5 misseri. Valkvætt er hvort nemendur eru staðsettir á Ísafirði á meðan á vinnslu lokaverkefnis stendur. Lokaritgerð er skilað til prófdæmingar í upphafi vorannar næsta árs. Með þessu móti er hægt að ljúka meistaranáminu á 18 mánuðum. Ekki er gert ráð fyrir sumarleyfi sé þessi námshraði valinn. Einnig er hægt að skila ritgerð í apríl og tekur námið þá 21 mánuð.

Námið spannar vítt svið sjávartengdrar umhverfis- og auðlindastjórnunar, en nemendur geta sérhæft sig innan þess með valnámskeiðum og með efnisvali fyrir lokaritgerð. Námsmönnum stendur til boða að taka valnámskeið hjá öðrum háskólum, ef meistaranámsnefndin samþykkir.

Nemendur útskrifast frá Háskólanum á Akureyri með MRM-gráðu (Master of Resource Management), með haf- og strandsvæðastjórnun sem sérsvið.