Prófundirbúningur

Velgengni á prófum felst að langmestu í góðum námsvenjum allt námstímabilið. Einkunnir mæla alls ekki manngildi eða almennar gáfur. Ef nemanda gengur illa í prófi hefur það ekkert að gera með hvernig persóna hann/hún er, viðkomandi er bara manneskja sem hefur gengið illa í prófi. Einkunnir mæla þekkingu manna á því sem prófið fjallaði um. Prófið eitt segir hins vegar ekki allt um það hvernig viðkomandi stóð sig í þessum ákveðna áfanga. Einkunin á prófinu segir aðeins til um það hvernig frammistaðan var í prófinu sjálfu. Fallniðurstaða á prófi í skóla er ekki upp á líf og dauða heldur er í versta falli spurning um seinkun og kannski spurning um fjárhag. Stundum þarf að byggja upp sjálfstraustið á ný og þá er mikilvægt að gefa sér tíma til að vinna í því.

 

Við undirbúning fyrir próf er mikilvægt að vera í góðu formi, andlega og líkamlega. Rétt mataræði og hreyfing skiptir máli. Námsmaður þarf að kynna sér prófareglur í sínum háskóla og passa upp á að halda utan um skráningar í og úr prófum.


Fyrir hvert próf er gott að gera gátlista. Oft er hægt að sjá fyrir hvaða efni verður á prófinu og mikilvægt er að vera búin/n að fá upplýsingar frá kennaranum um hvaða námsefni á að leggja mesta áherslu á. Síðan er hægt að gera áætlun um upplestur, þ.e. skipuleggja hvað á að lesa og hvenær. Mjög gott er að setja upp tímatöflu þar sem tíminn er skipulagður út frá eigin þörfum, þ.e. hvaða tími er til umráða til að læra og hvernig er sá tími best nýttur. Svona skipulagning krefst ekki mikils tíma en getur hjálpað þeim mun meira og námsmaðurinn verður síður uppiskroppa með tíma þannig að ekki náist að fara yfir allt sem áætlað var. Markviss lestur alla önnina og regluleg ástundun náms eru bestu og skilvirkustu vinnubrögðin í námi og um leið besti prófundirbúningurinn.